Registracija web profila

Privatni podaci:

Korisničko ime u obliku e-mail adrese:

Zaporka:

Ponovljena zaporka:

Kontakt e-mail:

Sigurnosno pitanje:

Odgovor na sigurnosno pitanje:

Općeniti podaci:

Ime:

Prezime:

Facebook link:

Opis:


Odustani
 • Registracijom postajete registrirani korisnik portala i otvaraju vam se svi sadržaji namijenjeni njima. Da bi ste se prijavili za natjecanje, morate biti registrirani korisnik portala.
 • Vaše korisničko ime vas jedinstveno identificira na portalu. Odaberite e-mail adresu koju će te lako zapamtiti. Preporučamo da unesete vlastitu e-mail adresu.
  Nećete moći odabrati e-mail adresu koja se već koristi.
 • Unesite zaporku s kojom ćete se prijavljivati na portal. Zaporku nemojte izgubiti i držite je u tajnosti. Ukoliko poželite, kasnije možete promijeniti svoju zaporku.
 • Potvrdite svoju zaporku ponovnim unošenjem. Ovime se izbjegava mogućnost greške prilikom registracije.
 • Unesite kontakt e-mail na koji će vam dolaziti obavijesti vezane za Infokup. E-mail je privatan i nije vidljiv drugim korisnicima portala.
 • Unesite sigurnosno pitanje koje će vas identificirati u slučaju izgubljene zaporke. Sigurnosno pitanje i odgovor nemojte zaboraviti i držite ih u tajnosti. Sigurnosno pitanje nećete moći kasnije promijeniti.
 • Unesite odgovor na sigurnosno pitanje koje će vas identificirati u slučaju izgubljene zaporke. Sigurnosno pitanje i odgovor nemojte zaboraviti i držite ih u tajnosti. Sigurnosni odgovor nećete moći kasnije promijeniti.
 • Vaše ime će se prikazivati na portalu. Preporučamo korištenje pravog imena. Ukoliko poželite, kasnije možete promjeniti ime koje će se prikazivati.
 • Vaše prezime koje će se prikazivati na portalu. Preporučamo korištenje pravog prezimena. Ukoliko poželite, kasnije možete promjeniti prezime koje će se prikazivati.
 • Ukratko napišite najvažnije informacije o sebi. Opis će biti prikazan na stranicama vašeg profila.

Upozorenje korisniku

Detektirali smo da koristite preglednik koji nije podržan na portalu. Molimo vas da instalirate osvježenu verziju vašeg browsera te nakon toga ponovo posjetite naš portal.

Listu najpopularnijih preglednika možete pronaći ovdje.