Prijava smještaja dodatnih sudionika

Prijava smještaja dodatnih sudionika

8. ožujka 2018. u 7:39

Poštovani,

dostavljamo upute za prijavu dodatnih osoba koje nisu na popisu pozvanih (vanjski mentori i članovi timova u kategoriji Razvoj softvera koji nisu voditelji tima).

Za prijavu za smještaj molimo javiti se na ivana.toric@adriatiq.com

U prijavi je potrebno navesti:

Ime i prezime učenika/mentora
Datum i mjesto rođenja
Ime, OIB i adresu škole koja plaća smještaj.


Učenici i mentori koji su pozvani na državno natjecanje ne moraju se prijavljivati na navedenu adresu osim u slučaju ako ostaju duže nakon završetka natjecanja.

Lijep pozdrav,
Organizacija natjecanja

Upozorenje korisniku

Detektirali smo da koristite preglednik koji nije podržan na portalu. Molimo vas da instalirate osvježenu verziju vašeg browsera te nakon toga ponovo posjetite naš portal.

Listu najpopularnijih preglednika možete pronaći ovdje.