Programski jezik Python u kategoriji Algoritmi za srednje škole

Programski jezik Python u kategoriji Algoritmi za srednje škole

18. prosinca 2014. u 23:07

Dragi natjecatelji i mentori,

U natjecanju u kategoriji Algoritmi za srednje škole je od ove godine dozvoljena upotreba programskog jezika Python. Razlog je taj što je ovaj popularni programski jezik sve više zastupljen u udžbenicima i nastavi informatike. Međutim, podrška za ovaj jezik je u ovoj godini eksperimentalna, a to znači sljedeće:

Moguće je da se na natjecanju pojave zadaci koje je vrlo teško, ili nemoguće, potpuno riješiti koristeći Python. Naime, Python je interpretirani programski jezik kod kojeg velika brzina izvršavanja nije jedan od ciljeva te su u praksi programi u Python-u često jedan ili dva reda veličine sporiji od ekvivalentnih u jezicima Pascal ili C++. Kako u ovoj kategoriji brzina izvršavanja često igra bitnu ulogu, moguće je da je Python jednostavno prespor da potpuno riješi neke zadatke.

Moguće je da korištenje nekih standardnih biblioteka bude zabranjeno za određene zadatke ili razine natjecanja. Skup standardnih biblioteka ovog jezika je glomazan te su programeru na raspolaganju primjerice biblioteke za baratanje regularnim izrazima ili datumima. Za pojedine vrste zadataka ovo može natjecatelje koji koriste Python staviti u veliku prednost te bi u tim slučajevima ograničili skup standardnih biblioteka koje natjecatelj smije koristiti prilikom rješavanja zadatka. Točna ograničenja biti će objavljena u uputama za svaku razinu natjecanja te u samim zadacima.

Sretno svima,

Ante Đerek,
voditelj kategorije Algoritmi za srednje škole

Upozorenje korisniku

Detektirali smo da koristite preglednik koji nije podržan na portalu. Molimo vas da instalirate osvježenu verziju vašeg browsera te nakon toga ponovo posjetite naš portal.

Listu najpopularnijih preglednika možete pronaći ovdje.